K místu konání se dostanete více způsoby:

1. Pěšky ze západní strany - z ulice Husova. Přímo naproti hotelu International, poté se dejte doleva a držte se stále na nejspodnější cestě.

2. Pěšky z jihozápadní strany, také z ulice Husova, kousek před odbočkou do ulice Pellicova, na první odbočce doleva a stále se držte na nejspodnější cestě.

3. Pěšky z jižní strany z ulice Pellicova. První odbočkou se dejte vpravo a pak už je to jen kousek stále podél nejspodnější cesty.

4. Pěšky ze severní strany, z ulice Údolní postupujte stále vzhůru do mírného kopečka, až se dostanete k jižním hradbám. Dejte se vpravo a pak už je to jen kousek po nejspodnější cestě.

5. Pěšky ze západní strany z ulice Úvoz projdete na Pellicovu, dáte se vpravo a nejspodnější cestou stále rovně, až dorazíte k místu konání svatby.

6. Autem z východní strany. Zahněte z ulice Úvoz na Gorazdovu a pak jeďte stále nahoru. Lze dojet až k hradbám, kde je prostor k parkování (dále je potřeba mít vjezdové povolení). Následně se dejte podél hradeb, okolo jižního altánku, postupně stále níže a níže, až se dostanete k vodárenským domečků, kde už najdete nás.